Đỗ Quang Thế
Bác sĩ CKI Đỗ Quang Thế

Chuyên khoa: Ngoại Tổng hợp

Đọc thêm
Nguyễn Châu
Đại tá BSCKII Nguyễn Châu

Chuyên khoa: Ngoại Tổng hợp

Đọc thêm
Lê Phú Hạnh
Bác sĩ CKI Lê Phú Hạnh

Chuyên khoa: Ngoại tổng hợp

Đọc thêm
Lê Triều Dương
Bác sĩ CK I Lê Triều Dương

Chuyên khoa: Vật lý trị liệu

Đọc thêm
Trịnh Tùng
TS.BS Trịnh Tùng

Chuyên khoa: Bác sĩ CK II khoa Ngoại tiêu hóa

Đọc thêm
Nguyễn Mạnh Nhâm
PGS.TS Nguyễn Mạnh Nhâm

Chuyên khoa: Bác sĩ CK II - khoa Ngoại tiêu hóa - gan mật

Đọc thêm